Ing. Zuzana Matúšová Phd.

ING. ZUZANA MATÚŠOVÁ PHD.

VZDELANIE

SvF STU BA – inžinierske štúdium

odbor Pozemné stavby a architektúra

SvF STU BA – doktorandské štúdium odbor

Teória a konštrukcie pozemných stavieb

PRÁCA

TINAMA s.r.o. – architekt a stavebný inžinier