Bc. Peter Kontra

BC. PETER KONTRA

VZDELANIE

SvF STU BA

odbor Pozemné stavby a architektúra

PRÁCA

FVA, s.r.o.

Kontra Architects

DevLev Buildings s.r.o.

A PROJEKT s.r.o.