Ikona nízkoenergetických riešení

NÍZKOENERGETICKÉ RIEŠENIA

Navrhujeme individuálne rodinné domy v nízkoenergetickom alebo pasívnom štandarde, ktoré spĺňajú požiadavky pre udelelenie Energetického certifikátu v SR. Nadväzujeme na Smernicu Európskeho parlamentu ,ktorá nariaďuje od r. 2020 stavať všetky novostavby tak, aby mali takmer nulovú spotrebu energie.

Ikona Rešpektu k podmienkam

REŠPEKT KU PODMIENKAM

Pri návrhoch rešpektujeme geografické podmienky, ktoré výrazne ovplyvňujú osadenie objektu, čo je dôležité najmä v svahovitom teréne. Klimatické podmienky sú určujúce pri orientácii budovy k svetovým stranám, prevládajúcim vetrom či z hľadiska výhľadov na okolitú prírodu a končiare hôr.

Ikona pre tradičné materiály

TRADIČNÉ MATERIÁLY

V našich návrhoch používame tradičné materiály, charakteristické pre danú oblasť – drevo, miestny kameň, hlina. Kombinujeme ich s novými materiálmi, ktoré majú vhodné tepelno-izolačné vlastnosti. Okrem stavebných materiálov aplikujeme nové technológie – tepelné čerpadlo, slnečné kolektory, fotovoltaické panely.

Ikona Dualógu

DIALÓG ARCHITEKT – INVESTOR

Investor formuluje svoje požiadavky na počet a veľkosť miestností, ich funkciu a  umiestnenie na pozemku. Popíše svoju predstavu o architektonicko – hmotovom stvárnení a použitých materiáloch. Na spoločných stretnutiach sa formuje spoločný názor, ktorý prezentuje schválená architektonická štúdia.

Ikona Domu

LOKÁLNE ARCHETYPY

predstavujú regionálnu architektúru, dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Obdivujeme ich múdrosť, remeselnú zručnosť a skromnosť,ktoré sú pre nás studnicou inšpirácie. Tradičná architektúra nielenže rešpektovala dané prírodné prostredie, ale je dodnes naším vzorom pre jej esteticko-výtvarné kvality.

Lokálne archetypy
Ikona Kontaktu

SPOJTE SA S NAMI

ING. ARCH. MARGITA KUBIŠOVÁ PHD.

kubisova@arch-projekt.sk
+421 905 448 255
A. Bažíka 211, 027 32 Zuberec
Škultétyho 18, 831 03 Bratislava

ING. ZUZANA MATÚŠOVÁ PHD.

matusova@arch-projekt.sk
+421 903 305 578
Riazanská 54, 831 03 Bratislava

BC. PETER KONTRA

kontra@arch-projekt.sk
+421 918 963 421
Podbiel 282, 027 42 Podbiel

Mapa Slovenska